Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Jerry.Gunman

1
mujsob.cz :: cafe / Re:Nová auta do rodiny
November 04, 2019, 07:58:45 AM
Ode mne to taky není zase až tak moc daleko :D
2
mujsob.cz :: cafe / Re:Krotitelé motocyklů
February 11, 2019, 07:33:13 AM
Citace: FPT kdy February 03, 2019, 08:04:55 PM
Musím říct, že mě ty motorky stejně pořád lákají...

Mne už poslední dobou láká jenom hluboký a pohodlný hrob   :(
3
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
January 10, 2019, 07:48:57 AM
No, levné by to dozajista nebylo
4
mujsob.cz :: cafe / Re:PF 2019
January 01, 2019, 01:00:49 AM
Asi tak - lidi, mějte se fajn a ať se vám i v tom právě startujícím roce A.D. 2019 daří přesně tak, jak si přejete.

P.F. - https://cs.wikipedia.org/wiki/PF
5
mujsob.cz :: cafe / Re:Krotitelé motocyklů
December 06, 2018, 11:02:03 PM
Velmi odvážný to pán
6
mujsob.cz :: cafe / Re:Výročí pro dnešní den
November 05, 2018, 08:33:14 AM
Citace: FPT kdy November 02, 2018, 09:11:30 PM
Já s tím tvým výčtem docela i souhlasím, ale přijde, mi, že zapomínáš na to, že Rakousko bylo v první řadě přebyrokratizovaný, neuvěřitelně zkorumpovaný a prakticky nefunkční stát, který prodělal několik státních bankrotů a tvrdošíjně upíral svým poddaným přiznání jakýchkoliv svobod. Revoluce za to stála, respektive přijít musela, protože rakouský systém nebyl schopen uživit prudce narůstající množství obyvatel. První republika ani to, co přišlo po ní, není rozhodně vzorem státnosti, ale prosím, neidealizujme si to Rakousko.

Tome, dovolím si nesouhlasit. To, co píšeš, je obraz, který se o R-U do značné míry uměle vytvářel po vzniku republiky, aby se "vysvětlilo a ospravedlnilo",  proč jsme se trhli

- přebyrokratizovaný - na tehdejší podmínky byla úroveň byrokracie víceméně stejná, jako v ostatních evropských velkých zemích. Německo, Francie i Anglie na tom byly stejně, v Rusku to bylo horší. Pokud bychom to porovnávali se stavem DNEŠNÍM... Tak bude lépe raději neporovnávat :D :D :D 

- neuvěřitelně zkorumpovaný - dtto jako výše

- prakticky nefunkční stát - opět nemohu souhlasit. Ať už si R-U vezmeš jako celek, nebo se zaměříš jenom na předlitavsko (kde jsme byli my),  tak to byl stát, který v tehdejších poměrech fungoval vcelku standardním způsobem

- několik státních bankrotů - napadá men jeden (1811 po prohrané válce s Francií), krach na vídeňské burze (1873) IMHO  měřítka státního bankrotu nedosahoval. No a samozřejmě, na konce I.W.W. R-U zbankrotovalo znovu. Tak jako ostatní poražené státy

- upíral svým poddaným přiznání jakýchkoli svobod - první parlament (dvoukomorová říšská rada) byl vyhlíšen 1861. V kontextu ostatních tehdejších evropských států mi to nepřijde jako nějaké drastické upírání jakýchkoli svobod...

- nebyl schopen uživit prudce narůstající počet obyvatel - máš-li na mysli zoufalou situaci ve 2. polovině 1. svtové války, tak to souhlasím - s výhradou, že Němci, Francouzi, Italové, Britové a Rusové na tom nebylo O MNOHO lépe. Co se týká dob mírových - žádné velké hladomory si nevybavuji, zkus mne když tak na nějaké navést.

To, co monarchii roztrhalo, byl vypjatý nacionalismus. U nás Německý a Český, v Uhrách Maďarský (maďarizace tam byla skutečně VELICE silná) - a tím vyvolaná snaha národů jihoslovanských po svébytném vývoji.
Koncept kvadrialismu (země Rakouské, země České+Morava, Uhry,  královstí jihoslovanské + zvláštní statut Haliče) měl šanci tyto problémy vyřešit, kdyby byl dostal dějinnou příležitost o něco dříve

Rakousko-Uhersko jistě nebylo (a ani nemohlo být) státem ideálním, ale že by bylo AŽ TAK ŠPATNÉ, NESCHOPNÉ A KRETÉNSKÉ, jak nám vyprávěly soušky učitelky v hodinách dějepisu ma ZDŠ ... Stát, jimi popisovaný, by nevydržel ani "do švestek"
7
mujsob.cz :: cafe / Re:Výročí pro dnešní den
November 02, 2018, 06:58:45 PM
Citace: Krtek kdy November 02, 2018, 05:08:55 PM
Na tom se shodnem. Multinárodnostní státy jsou kravina. Beneš měl vydat poválečný dekrety někdy v 1919 a byl by klid. Tady nechat Čechy, Moravany, Slezany, Slováky a Rusíny. Jiný národnosti prostě neuznávat, chceš tu žít, vyber si jednu z našich a odřízni se od toho germánskýho / uherskýho póvlu.


2. polovina XIX. století v Evropě byla dobou národního, národnostního, nacionálního a nacionalistického vzepětí a leckdy i třeštění - a fakt to nedopadlo dobře.
Ruskem se začátkem XX. století (a následně i většinou východní a části středni Evropy) prohnala 50 letá vlna internacionalistického třeštění - a taky to stálo za pendrek, neřku-li howno.

Lidé i národy v rámci států potřebují jednu sjednocující myšlenku a ideu, na které budou svůj stát budovat - a mně soukromě za stávající situace přijde věrnost panovnickému rodu a (v rozumně nekoncentrované podobě podávané) křesťanství jako idea, která nehlépe naplňuje touhu, kterou v hloubi svého ducha (srdce, duše či brzlíku) nosí prakticky každý
8
mujsob.cz :: cafe / Re:Výročí pro dnešní den
November 02, 2018, 05:07:52 PM
Citace: FPT kdy November 02, 2018, 12:55:21 PM
Tak první republika byla udělaná úplně nesmyslně a dědictví toho si neseme dodnes, ale to neznamená, že to v Rakousku bylo lepší.

Tome, já Ti mám tak posledních 10-15 let poměrně velmi intenzivní dojem, že (politické) REVOLUCE ve svých důsledcích přinášejí efekty zejména PROTI oficiálnímu účelu, pro byly vyhlášeny... Teprve po letech (navíc mají-lidi velké štěstí) přinesou revoluce i nějaké efekty, které by se daly hodnotit jako všeobecně  pozitivní...

Francouzská revoluce, Ruská revoluce (říjno-listopadová) , císařův úprk z Německa i rozpad Rakouska-Uherska...
Srovnáš-li si život běžného člověka (statkáře, chalupníka, živnostníka, majitele malé dílny se třemi učeníky, fabričného dělníka, učitele, kněze...)  pár let před a pár let po, vnucuje se otázka, zdali ta revoluce za to stála.

* Francouzská revoluce učinila občany z poddaných i šlechticů. A bejvalého pána od bejvalého kmána či bejvalého kněze na prkně gilotiny nerozlišíš.
* Ruští dělníci a kolchozníci (o ukrajinských ani nemluvě) v roce 1925 nohli se slzou o ku vzpomínat na "zlaté" časy carského útlaku
* Běžný Nemec se v roce 1925 asi taky neměl o mnoho lépe, nežli v roce 1912 - a byl-li ten němec zároveň i Žid, tak  si o dalších 10 let později chystal pas pro "jednosměrný výlet" s cestovní kanceláří Komín Rajsen
* běžný "malý" člověk v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se v roce 1924,  po mém soudu neměl nijak výrazně lépe, nežli za "ukrutného rakouských perzekucí" ve 12. roce XX. věku

Rakousko-Uherské mocnářství, byť F.J.I dělal co mohl, aby se nehejbalo VŮBEC NIKAM, se od konce 3. čtvrtiny XIX. století mírným pokrokem v mezích zákona posouvalo k demokratickému soustátí a federaci zemí spojených zástupcem panovnického rodu, jednotnou  měnou, zahraniční politikou a obranou, s důrazem na rozvoj vnitřního trhu a stabilizační roli středoevropské monarchie s mnohasetletou tradicí.

František Ferdinand i Karel "poslední", oba by byli monarchii převedli z XIX. do XX. století. Bohužel, ani jeden z nich nedostal možnost to provést. Prvního zastavila kulka atentátníkova - a druhého to, že byl věřící, zbožný a zároveň slušný a laskavý člověk, což je výjimka i mezi běžnými lidmi, tím více mezi mocnými tohoto světa.


A když si vezmeš, kdo přišel po nich...
T.G. Masaryk - "prezident osvoboditel" a de facto pokračovatel monarchie. Ať již byl jeho otcem kdokoliv, je prakticky jisté, že to NEBYL Jozef Maszárik

Edward Beneš - bezdětný mistr zákulisních jednání a úhlavní postava zahraniční politiky RČS, na jehož bedrech leží lví díl zodpovědnosti za to, že v září 38 na nás cenili zuby nejen (skoro) všichni naši sousedi, ale i národ nám nejbližší, tedy Šlováci. Prezident Nadrobitel, protože s důsledky toho, co nám dokázal nadrobit, se potýkáme podnes.

Emil Hácha - soudce a prezident z nezbytnosti, osobnost tragedie vpravdě antické. Snažil se jedním vědrem, dvěma pytli písku a třemi prkýnky zastavit povodeň - aby mu bylo následně kladeno za vinu, že to nedokázal.

Klement Gottwald - mocí a chlastem ožralý syfilitik, který se na konci života už jenom třásl strachy, kdy si přijdou i pro něho. Ať hoří v pekle.

Antonín Zápotocký - Tonda Zápotonda,  "karlínskej kluk" a vězeň v koncentračním táboře. "Naše měna je pevná..."

Antonín Novotný - "krásnej Antonín" a také bývalýkoncentráčník, člověk prý hezkého obličeje a jistě křivého charakteru

Ludvík Svoboda - legionář, národně obranný ministr i účetní v JZD. Člověk, který nedal armádě rozkaz k obraně v roce 1948 ani 1968 - a pro jehož odvolání se federální shromáždění čerstvě vzniknuvší Československé Socialistické Republiky muselo zase jednou shodnout na speciálním zákonu o prezidentovi

Gustáv Husák - chladně kalkulující pragmatik moci, studený monolit téměř bez lidských vlastností. Podoben Edwardu Benešovi i on šel tvrdě a nelítostně za svým cílem G. H. stále čeká na své objektivní zhodnocení - i když jeho životopis od Michala Macháčka je možno považovat za téměř vynikající hodnocení této krajně rozporné postavy našich moderních dějin.

Václav Havel - symbol "svržení komunismu", rozporuplný intelektuál, lavírující mezi velikostí a křiváctvím, mravní ušlechtilostí a pokryteckou přetvářkou. Čtyřnásobný prezident, objekt nekritického zbožňování i (stejně) nekritického opovržení. Na objektivní zhodnocení své role stále čeká

Václav Klaus - ekonom, fiannční ministr, bývalý prognostik a úhlavní postava ČSR rozvodu i CZ privatizace. Muž mnohdy velkých schoopností, vždy vysokého sebevědomí a občas dosti kňouravého hlasu. Oprávněně chválen i osočován za náš polistopadový vývoj i deklarovaný odpor vůči Evropské Unii

Miloš Zeman - další bývalý prognostik a rétor nezaměnitelné dikce mamutího sebevědomí. Druhdy charismatický člověk, který by pro bonmot prodal i vlastní babičku, spoluautor opoziční smlouvy spoluzodpovědný za truchlivý stav veřejné politiky. Člověk, jehož osobnost se nyní již rozpadá a jehož světlé chvilky vidí asi jen jeho (nekritičtí) obdivovatelé.


A fčílkaj mi řekni, KDO Z NICH byl nějak výrazně lepší, než František Josef, František Ferdinand nebo (nyní již blahoslavný) císař Karel poslední...


9
mujsob.cz :: cafe / Re:Výročí pro dnešní den
November 02, 2018, 08:26:53 AM
Citace: Krtek kdy November 01, 2018, 06:29:25 PM
Ano aby se dalo budovat, bylo potřeba zbořit. pro mně je R-U podobnej paskvil jako dneska EU. Taky nesmyslný spojování odlišných národů.

Rakousko-Uherské soustátí vznikalo a srůstalo po dobu nějakých 400 let, společná historie zemí "kulturního okruhu jablečného štrůdlu" trvá minimálně 250 let, to je 12 generací. EU stojí za pendrek, v tom se shodneme, ale ve Švýcarsku žijí pohromadě 4 národy - a shodnou se :)

První republika (kterou značná část lidí bere jako vzor) trvala 20 let a tvořili ji "bývalí" poddaní císaře rakouského.
Arcivévoda František Ferdinand (a po něm císař Karel) chtěli říši modernizovat a federalizovat na kvadrilistické uskupení (Rakousko/Alpské země, Uhry, země České + Morava, Jižní Slované).
Bohužel, prvního zavraždili v Sarajevu a druhý byl příliš slušný člověk, než aby "udrel pesťou do stola" a postavil generály do latě.

Jen tak na okraj - Rašín, Kramář a další Maffiáni byli z tehdejšího pohledu vzbouřenci proti říši a byli (dle tehdy platných zákonů) odsouzeni k trestu smrti. Přesto jim císař Karel I udělil milost.
A 1. republika (pod vedením těchto pánů) se mu odvděčila tím, že mu bez náhrady zkonfiskovala zámek/panství v Brandýse nad Labem, což byl jeho soukromý (nikoli rodový) majetek...

Děti Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, ač de iure do habsburského rodu vlastně nepatřily, dostaly na začátku roku 1919 10 minut, aby si sbalily 20 kg věcí - a doslova je vykopali z Konopiště do Rakous. Na to, že jejich poručníkovi na pozim 1918. roku Masaryk osobně přslíbil, že na jejich majetek se sahat nebude, pouze bude nepatrně umenšen, tak na to sral Bílej Tesák. 
10
mujsob.cz :: cafe / Re:Nějaký ameriky :-)
November 02, 2018, 07:50:00 AM
JJ, krása nesmírná
11
mujsob.cz :: cafe / Re:Výročí pro dnešní den
November 01, 2018, 07:01:11 AM
Tak já bych měl k tomu nedělnímu (28/10/2018) výročí dodatečně také jednu vzpomínku...

https://www.youtube.com/watch?v=GG4BuF8zmz0

Kéž dobrotivý Bůh dá a to zatracené období interregna už konečně skončí

Bůh žehnej králi!
http://www.panovnici.cz/karel-I
12
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
November 01, 2018, 06:50:15 AM
Citace: Krtek kdy October 28, 2018, 05:24:45 PM
Se pozná blondýna

Viz legendární rozhovor, uveřejněný kdydi kdysi na již zaniklém servru vosa na jazyku :D
http://www.jarosovi.cz/vosa-na-jazyku-kalhotky/
13
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
October 28, 2018, 12:32:15 PM
NJN, dvě hezký miciny :D
14
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 20, 2018, 12:14:06 PM
Citace: Ladik kdy July 20, 2018, 08:14:25 AM
Jak se tu přepisuje můj nick??? *785*
Potřebobal bych si tam napsat Wi-king Ladik  *974*

V tomto tématu si klikni na svoje jméno a následně si v Nastavení Profilu zvol Nastavení Účtu - a máš to tam
15
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 16, 2018, 08:08:58 PM
Citace: FPT kdy July 16, 2018, 01:33:32 PM
(1) Teď mám trochu zmatek v tom, kterých 400 let sis vybral.

(2) S tou genetikou Slovanů to bude asi trochu zapeklitější, ono by bylo nejdříve asi vhodné zjistit, kdo to ti Slované vlastně byli a odkud se vzali.

(3) Celá tahle lapálie vznikla jako obrozenecký národní mýtus, který není založen na ničem víc než na jazyku, a v posledních dvou stoletích nadělal z mého pohledu hodně škody, včetně aktuálního fenoménu "slušných Čechů".

(1) období řekněme novověku - zhruba od konce 15. do začátku 20. století.

(2) Vidíš - a já měl dojem, že etnogeneze a vývoj Slovanských národů jsou celkem hodnověrně prozkoumány a zpracovány - více-méně poslední z evropského odřadu indoevropských kmenů sídlící původně v oblasti přibližně severovýchodní Evropy (od severnho pobřeží Kaspického moře až po Baltoslovany);  historické záznamy o Slovanech (Sklavenech, Vinidech ) již od dob byzantských autorů ze 6. století... Už je něco jinak?

(3) "jednotný národ slovanský" považuju za kravinu, ale  že by si celou genezi jednotlivých Slovanských národů vymysleli až obrozenci 19. a 20. století? Tomu se zdráhám uvěřit   "Fenomén slušných Čechů"- co tím myslíš?
16
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 16, 2018, 07:44:41 PM
Citace: saabik kdy July 16, 2018, 05:25:03 PM
Ještě bych zmínil období, ve kterém tu bylo obohacování Švédy hlavně na Moravě. Takže kus Vikinga má v sobě možná víc Moravanů než si myslíme. Třeba i Ládík.  ;D SWE

I to je možné - já osobně bych na to asi moc nesázel. Za třicetileté války poklesl počet obytalstva na území dnešních Čech o 1/3, na Moravě to byl pokles snad až o 40? A těhotná/kojící žena a malé mimčo mně osobně přijdou jako nejpravděpodobnější adepti, když se bavíem o úmrtí vlivem hladů, podvýživy, různých nemocí z nedostatečné hygieny... aj.

Ale, pravda, mohu se mýlit. Výskyt čehosi takového jako Ladik přece musí mít nějaký racionální podklad  *886*  *886*  *886*
17
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 16, 2018, 11:58:28 AM
Citace: FPT kdy July 15, 2018, 08:25:55 PM
Jo, jakožto Slovan... Historicky a kulturně je nám ale rozhodně mnohem blíž Germán.

Já Ti nevím... podle mne jsme si kulturně a historicky nejblíže se zeměmi - jak se jim to krásně říká - země kulturního okruhu jablečného štrůdlu. Tzn. s těmi, s nimiž jsme nějakých 400 let sdíleli dějiny a panovnický rod - jižní Poláci, západní Slováci, Rakušáci, Slovinci a částečně i Chorvati. S německými národy (Bavoři, Sasové, Prusové...) toho ZASE AŽ TOLIK společného nemáme

Co se týče jazyka - tam jsme samozřejmě západní Slované, ať už se to našim moderním krasoduchům líbí, nebo ne

Geneticky - inu, v zemích Koruny České byli původními obyvateli Keltové, po nichž přišli Germáni a po nich Slovani. Slovanská sídliště sahala až HLUBOKO do dnešního Německa (Lipsko, Berlín - to jistě nejsou jména německá, že ) a národy německé postupně začaly vyvíjet stále vyšší tlak na "drang nach osten"  Díky našim pohraničním horám se slovansko/germánský předěl ustanovil zhruba na úrovni našich západních hranic.  Protože jsme v centru Evropy (byl to tuším Bismarck, kdo prohlásil, že kdo vládne Čechám, tomu patří celá Evropa) , tak naši i cizí vojáci několik set let chodívali tam a zpět - a dělali místním ženám to, co dělají vojska od počátku věků. K tomu si dej, že středo- i novověcí vládcové občas "importovali" celé skupiny obyvatel ze západu (dnešní německo/holandské pomezí) nebo z jihu (Itálie) Evropy...

Takže po genetické stránce jsme ... řekněme středoevropskou směsí Slovanů, Germánů, Keltů a Čechů a Nemců a Fancouzů a Italů s tím, že genů původně (západo) Slovanských je v té směsi patrně největší podíl.
18
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 14, 2018, 09:48:16 AM
2 Petr:

Velice, VELICE MOC bych si přál, aby ta fotka byla nějak zfalšovaná - ale ona pohříchu není :(
Smutné, trapné, zoufalé, ponižující - prostě NEDŮSTOJNÉ

Chce to krále
19
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 12, 2018, 07:02:17 AM
Tak jsme dnes nad ránem utrpěli vládu, důvěrně podpořenou komunisty...
Nejlépe to asi vyjádřil Vávlav Postránecký v Černých Baronech
A hnedle dvakrát
https://www.youtube.com/watch?v=UDPJ2RmpeIc
https://www.youtube.com/watch?v=G3r6NgkAVU0

JJ, kdyby to nebylo k pláči, je to k smíchu - a kdyby to nebylo k smíchu, je to k pláči
20
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 12, 2018, 12:09:06 AM
Citace: Vena kdy July 10, 2018, 07:33:26 AM
Však osvíceného vůdce máme. Jmenuje se babiš a právě prožíváme osvícenou dobu agrofertismu, konečného stádia socialismu.

"Vůdců" tady máme, jako když naseje a pohnojí...
Akurát těch lidí, kteří by se jimi nechali bez odporu vést tou cestou k "lepším zítřkům" se akosi nedostává :D :P :D :P

Vždyť si dejte, jaké stranické panoptikum se do teho parlamentu dostalo a jaký je jejich skutečný program:

ÁNO: Bohajeho, všetci tuná kradnů - 78 křesel
ODS: My jsme nejsilnější strana, protože ANO je hnutí, takže my jsme vlastně vyhráli volby a když našeho fialovýho šéfpolitologa nejmenují premiérem, tak to budeme krutě nespokojení - 25 křesel
PIRÁTI: Pusťte nás na ně! Nahodíme dredy a ještě vám všem vokážeme, jak umíme těžit Bitcoiny a vyhřívat si byt počítačem - 22 křesel
SPD: Podstatou přímé demokracie je přímo a demokraticky posílat prachy Tomiovi - 22 křesel
KSČM: Ty vole, soudruhu, my budeme zase držet prst na tepu doby - 15 křesel
ČSSD: Zeman je fuj a Babiš je fuj - a Altner, kdyby příhodně neumřel, by byl taky fuj. A proto honem ke korytům přátelé, dokud ještě nějaká jsou - 15 křesel
KDU-ČSL: ústředním středobodem našeho programu je býti opozicí ve vládě. V JAKÉKOLI vládě. A když nás tam nechtějí, tak holt budeme za charaktery, kteří by si s někým takovým nešpinili ruce - 10 křesel
TOP 09: S Kalouskem na věčné časy. Antibabiš! Antibabiš! Antibabiš! Antibabiš! EU je spása světa! Zamáváme tibetskou vlajkou, tady mladej Feri nahodí řepu - a to by v tom byl sám Putin, abychom to na ta 3% nakonec nedotáhli - 7 křesel
STAN: mám malý stan, mně na nohy táhne snad ze všech stran... - 6 křesel

A teď si dej, JAKOU chceš z tohoto panoptika figur krajně obskurních a odpudivých, JAKOU z TOHOHLE chceš sestavit vládu Vždyť JEDINÉ, co je  spojuje napříč politickým spektrem, je touha dorvat se ke korytu jakýmkoli způsobem, zaseknout rypák až po uši dovnitř a žrát plným pyskem, dokud to jenom jde


JJ, chtělo by to SKUTEČNÉHO krále - či jiného osvíceného diktátora
21
mujsob.cz :: cafe / Re:Politika a ekonomika
July 05, 2018, 11:14:13 PM
Vidíš - a já jsem rád, že
(1) tam Mlhoš je
(2) a že takhle hezky blbne

a kdyby blbnul ještě víc, budu ho mít ještě radši.

Protože Miloš Zeman na hradě = nejlepší důvod pro návrat monarchie do zemí Koruny České a krále na trůn této TAK TĚŽCE zkoušené země :D


22
mujsob.cz :: cafe / Re:Nějaký ameriky :-)
June 21, 2018, 07:41:33 AM
Já chci taky takovouhle sbírku autíček :D
23
mujsob.cz :: cafe / Re:Sraz?
June 12, 2018, 10:39:43 AM
Som za,bando jedna špatná - rád bych se s vámi zase po čase viděl
24
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
June 12, 2018, 10:36:45 AM
Hmmmm, šéne šéne
25
mujsob.cz :: cafe / Re:Nějaký ameriky :-)
May 18, 2018, 07:50:12 AM
To byla krásná doba,m když auta měla duši a řídit auto bylo automatickou věcí
Ale oni nám to EuroUnijní pomatenci zregulují...

je jedno, že to nefunguje
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/zkaza-sluzby-bmw-na-sdileni-aut-ukazuje-jak-hloupe-si-eu-maluje-budoucnost-evropy/

My, slavá EU vám ot prostě dáme rozkazem - a HOTOVO
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/eu-odhalila-co-chce-v-evrope-skutecne-provest-s-auty-jeji-cile-jsou-az-drasticke/
26
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
May 18, 2018, 07:41:21 AM
JJ, krásná to doba, kdy se ženy nestyděly za to, že jsou ženy a být heterosexuálním chlapem s vlastní manželkou, rodinou a firmou, ještě nebylo trestným činem, protože # mííí tůůůůů
27
mujsob.cz :: cafe / Re:dobří ovce...
April 05, 2018, 07:45:32 AM
Citace: black_sheep kdy April 04, 2018, 08:17:50 PM
máš to skoro jedno, 1.5 je prej ještě horší jestli jsem kamaráda dobře pochopil. prý si máš koupit atmosféru. sice tolik nejede, ale bude fungovat *886*


dělá na náhradních dílech v jednom z největších fordů v republice, pár těch ecoboostů celejch drží i skladem ;D  to už o nečem svědčí....

No já nevím, ale poslední dobou (tak 10-15 let) jakmile slyším předponu EKO, tak se mi hrůzou a odporem ježí i chlupy na nártech :(
28
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
March 31, 2018, 11:08:55 PM
No, to by pro nastupování chtělo takové ty schůdky tajak do Boeingu . nebo alespoň žebř, co sa dává slépkám do kurníka :D
29
mujsob.cz :: cafe / Re:Holky s i bez (aut)
March 29, 2018, 07:49:43 PM
Citace: black_sheep kdy March 28, 2018, 11:18:35 PM
Tak ještě jednou žena a kábro 8)

Tož 2 hezké vojetinky :D To jsi si zajížděl sám? Obojí? :D
30
mujsob.cz :: cafe / Re:Volvo vs. Saab - nebe a dudy
March 29, 2018, 07:45:19 PM
Citace: black_sheep kdy March 28, 2018, 03:55:52 PM
no, s tím nájezdem je problém, ... 60k za rok už je fakt hodně, kam to jezdíš? :D to máš nájezd skoro jak taxikář :D

Už 4 roky jsem OSVČ a starám se teď už o 3 italské firmy a jejich business v ČR a SR.
Takže 3-4x ročně Praha - Miláno, cca 3,5 - 4 Tkm "firemně" a okolo 1.000 - 1.200 km měsíčně soukromě... A jsi na 5 Tkm měsíčně, ani nevíš jak
31
mujsob.cz :: cafe / Re:Jaký mobil ?
March 28, 2018, 01:33:52 PM
Takový nejsilnější sexuální zážitek z poslední doby, říkáte pane doktore?
No já nevím - včera se mnou ale DOKONALE vyjebala pokladní v Tescu...
32
mujsob.cz :: cafe / Re:Volvo vs. Saab - nebe a dudy
March 26, 2018, 12:25:11 PM
No, já ooperáku uvažoval - ale když mne s mým měsíčním nájezdem +- 4-5.000 km poslal 3 "operační leasingovky"  ... do hájička zelenýho, koupil jsem si Pažouta :D
33
mujsob.cz :: cafe / Re:Jaký mobil ?
March 10, 2018, 05:12:36 PM
Krtku, já v létě 2017 pojal takovou myšlénku, že bych "zjabkovatěl"- a obešel jsem si zopár "I-shopů"
To, co jsem výše uváděl, toť souhrn toho, co mi tamní zákazníky obsluhující hoši vyprávěli :(
Noťas - hezký, lehký, 13,5 palcový, s krásným designem i barvičkama, s operačním systéměm a "něco jako Wordem a Excellem - +- 85.000 CZK.
Stolní počítač (pro mladou) - cca 45.000 CZK.
"Servr" s výbavou - cca 65.000
Mobil pro mne a mobil pro ni - oba dokupy za nějakých 40.000 CZK
Souhrnem +- 235.000 CZK.

Za svou aktuální "výbavičku" (jejíž technické parametry jsem měl vypsané a chtěl jsem ji nahradit) jsem úhrnem zaplatil asi 110.000
34
mujsob.cz :: cafe / Re:Jaký mobil ?
March 10, 2018, 11:13:52 AM
Jabka se mi po designové stránce HODNĚ líbí, ale...
Dual SIM? Nejde
Stáhnu si audioknihu a jednoduše si ji spustím? Nejde
Stáhnu si písničky a jednoduše si je spustím či nastavím jako vyzvánění? Nejde
Rozšířím si paměť dodatečnou paměťovou kartou? Nejde
Když k tomu přidám cca dvojnásobně vyšší cenu oproti obdobným mobilům s Androidem

APPLE asi je dobrý telefon, ale pro jiného uživatela, než jsem já :(
35
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 09, 2018, 08:03:24 PM
Před chvílou jsem dojel dom - tak se pokusim během wíkendu napsat nejaké první dojmy
36
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 09:29:50 PM
Citace: saabik kdy March 08, 2018, 09:26:32 PM
Po tomhle pažoutovi jsem tenkrát taky koukal. Ale voni žabožrouti nemaj žádnej normální benzín.

Ať dělá radost a nezlobí. Prostě jako ten malej špunt ;)

Tak mně ta absence "použitelného" benzínového motoru ani nijak moc neva
A díky za přání
37
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 09:08:30 PM
Tak to víš, jsou to dvou - tříleté operáky "korporátní" leasingovky Peugeot-Citroen. Pak si je na "vnitrofiremní" akci kupují jednotliví dealeři a je vyřešeno. U obou jsem si nechával prověřovat VIN kódy, u obou to tak nějak +-  sedělo, u žádného z nich mi žádná varovná kontrolka "KURRWA BACHA! ŠMÉČKO!" nesvítila, u obou bych byl psaný v českém techničáku jako první majitel... Takže jsem se nakonec rozhodnul pro faceliftovaný model - s tím, že to pak možná nechám čipnout

Jak říkal kamarád Martin, já jsem prostě na to automobilový porno :D
38
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 08:59:35 PM
Citace: saabik kdy March 08, 2018, 06:38:48 PM
Nedělej Zagorku a vyklop co kupuješ :)

Tak jo :D
Bude to zase Pažoutík, tentokráte 508 SW, po xichtliftu.
V komfortní výbavě Allure

Akurát jsem měl Sophiinu volbu, protože jsem měl na výběr
(1) Auto z Peugeot-Citroën operáku dovezené z Belgie, se +- 118.000 km na hrbu, "starším" interiérem i čumákem a inovovaným 133 kW motorem, s o něco malinko hlubším kufrem a dojezdovou rezervou
a
(2)  Auto z Peugeot-Citroën operáku dovezené z Belgie, se +- 118.000 km na hrbu, "novětším"  interiérem i čumákem a naopak starším 120 kW motorem, s o něco malinko mělčím kufrem a plnohodnotnou rezervou

Cenově to bylo srovnatelné, rozdíl tam byl nějakých 5 nebo 8.000 CZK???

No, každopádně si pro něho zítra jedu. Nechal jsem si vytisknout manuál (kam se hrabou sebrané spisy V.I.Lenina) a cestou tam budu študovat

39
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 06:02:50 PM
Citace: Vena kdy March 08, 2018, 02:02:00 PM
Takže se teprve narodí??

Koukám, že po dlouhé době, co sem píšu, sypu jeden překlep za druhým...
8/12/2017 samozřejmě :D
40
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 12:59:22 PM
El-Pídio:
Nové Mondeo (čumák á la Aston Martin) se mi VELICE MOC líbí, ale co jsem čtl recenze, tak kvalitativně je to poměrně velikánský přešlap. Upřímně, nenašel jsem ANI JEDNU recenzi, kde by toho Monďase nějak výrazněji chválili, což je skutečně velice smutné.  Ve vedení Forda prý sna dokonce uvažují, že by "klasický vůz" střední třídy v Evrope kompletně zařízli a tohle Mondeo nemělo už žádného nástupce

Saabik:
Nejenom Baworák a Pažout, ale i Mazda 6 , Superb, C5 od Citroenů vlastně taky - a jistě se najde i pár dalších
41
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 11:20:18 AM
Citace: saabik kdy March 08, 2018, 10:55:06 AM
S tou hmotností jsi trochu mimo, ne? Nepleteš si to s celkovou hmotností? Tohle má xc90, takže trochu moc na to prdítko motor 120kW...
2.200 je samozřejmě hmotnost celková
Pohotovostní je nějakých +- 1.740 - ony ty dnešní auta hrozně těžknou...

Za "běžných okolností" povezu cca 2 tuny - a na to mi těch 120 kW fakt nepřijde nic moc. Proto se ptám na názor (či zkušenosti) stran čip-tuningu
42
mujsob.cz :: cafe / Re:Nástupce za Citrónka
March 08, 2018, 10:12:12 AM
Citace: elpidio kdy March 08, 2018, 09:50:34 AM
Myslím, že jsi přišel o koule, ale přišel k blesku  ;) Jen ta hmotnost mi o půl tuny nesedí.

O koule bohužel přišel Citroen - v mnoha významech těch slov...
Když jsem loni na jaře (?????) četl vyjádření jakésik vrchní babizny z vedení Citroenu ("hydropneumatiku jsme škrtli, ale zato bude auto vybaveno přední kamerou a kamerou v zrcátku, abyste mohli on-line natáčet a na fejs-bůku sdílet videa a pocity z jízdy ve vozech Citroen"), tak sa mi chcelo vrhnout ...

Po Sitrónkovi mi bude smutno, ale zůstává v rodině jako auto pro mangelku a "náhraďák" pro případ potřeby.
O Oplíkovi jsem uvažoval taky, ale "stará" Insignia mi nějak nesedí. Přijde mi jak taková ta nažraná německá Gertruda v velkou prdelí a naondulovanou blonďatou parukou. Nová Vectra, to už je něco SAKRA jiného, to by jako HODNĚ šlo. Áber prachy, to je alfa a omega :( Tam bych se cenově pohyboval někde ponad milionem CZK, což je asi trojnásobek toho, co mohu dát :(

Takež Hoplík to nejni :)